Preventie

Site voor particulieren en bedrijven waarop men alles te weten kan komen over brandveiligheid.

112 alarmnummer

Rookmelders

Koolmonoxide

Kleine blusmiddelen

Als de sirene gaat

112 alarmeringen

Wanneer het gaat om een ongeval waar dringende hulp noodzakelijk is (politie, ambulance of brandweer), kiest u het nummer 112.

Bellen met een vaste telefoon
Als u belt met een vaste telefoon komt u meestal terecht bij een 1-1-2-centralist uit de regio van waar u belt. De centralist(e) die u aan de lijn krijgt, zal u vervolgens vragen op welke locatie u zich bevindt en van welke hulpverleningsdienst u gebruik wilt maken (politie, brandweer of ambulance) en schakelt u dan snel door naar de gewenste meldkamer van politie, brandweer of ambulance.

Bellen met een mobiele telefoon
Belt u met een mobiele telefoon, dan komt u bij het callcenter van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) in Driebergen terecht. Reden hiervoor is dat het technisch nog niet mogelijk is uw locatie nauwkeurig te bepalen, zodat uw telefoontje automatisch wordt doorgeschakeld naar de 1-1-2-centrale van de regio waarin u zich bevindt.

Extra tip voor mobiele bellers
Als u het alarmnummer 112 belt met uw mobiele telefoon wordt u ook eerst gevraagd op welke locatie u zich bevindt. U helpt de centralist(e) (en de hulpverleningsdiensten) het meest als u zo precies mogelijk kunt aangeven waar u zich bevindt. Bijvoorbeeld, als u zich op een snelweg bevindt door te melden bij welk km-paaltje u in de buurt staat, of bij welke afslag. Of als u ergens in een dorp of stad staat in welke straat u zich bevindt.

Top
 
Rookmelders:
Regelmatig lezen we in de krant of zien we op tv verslagen van rampzalige situaties. Één daarvan is brand in een woonhuis. Staat u er wel eens bij stil dat dit ook u kan overkomen, bijvoorbeeld terwijl u slaapt. Veel van de dodelijke slacht offers hadden voorkomen kunnen worden. Zeker als in de woning één of meerdere rookmelders waren geplaatst.
Wat zijn rookmelders?
Rookmelders zijn apparaten die in staat zijn rook en dus brand te ontdekken. Zij laten dan een luid alarmsignaal horen.
Deze melders zijn voorzien van een batterij. De batterij gaat ongeveer een jaar mee. Het voordeel van een batterij is dat de melder ook werkt als de brand ontstaat door kortsluiting van het elektriciteitsnet. Tegen de tijd dat de batterij leeg is laat de melder één keer per minuut een luid piep signaal horen en dat gedurende 30 dagen.
Welke type melders?
Zowel optische als ionisatiemelders zijn voor woningen goed bruikbaar. Er zijn slechts enkele verschillen.
De optische melder reageert iets beter op ‘smeulbrand’, die kan ontstaan wanneer bijvoorbeeld een brandende sigaret op de bekleding van een stoel of bank valt.
De ionisatiemelder reageert iets sneller dan de optische melder op een brand waarbij vlammen vrij komen.
Testen van de melder
Op de melder is een testknop aanwezig. Het alarmsignaal gaat af zodra de knop wordt ingedrukt. Zo kan men de melder testen op een goede werking.
Waar een rookmelder plaatsen
De rookmelder moet de rook zo snel mogelijk ontdekken… en hij moet de bewoners van de woning alarmeren. Ook de mensen die slapen!
Bij een woning met één bouwlaag (bungalow, flat) is één rookmelder in de meeste gevallen voldoende. De beste plaats is in de hal waar de meeste kamers op uitkomen.
Bij een woning met twee bouwlagen doet u er verstandig aan om op iedere verdieping één melder te plaatsen. Bij voorkeur bovenaan de trap tegen het plafond op de slaapverdieping.
Voor een maximale beveiliging ongeacht het aantal woonlagen kunt u in iedere ruimte waar men regelmatig verblijft een melder te plaatsen.
Waar een melder NIET te plaatsen

·     In de badkamer of keuken. Dit veroorzaakt vaak ‘vals alarm’ door stoom, vocht en dergelijke.
·     In de garage. Uitlaatgassen kunnen ook vals alarm veroorzaken.
·     Bij een ventilatieopening of mechanische ventilator en boven verwarmingstoestellen en radiatoren. Door de                  luchtstromingen kunnen de rookdeeltjes de rookmelder niet bereiken.
Een rookmelder kost ongeveer 10 euro en is te koop bij de meeste bouwmarkten en doe-het-zelf zaken.
Een aantal rookmelders is goedgekeurd door het keurmerk instituut Consumentenproducten. Deze rookmelders hebben het 'goed'-merk. Het beeldmerk van 'goed'-merk moet dan ook op de verpakking staan.

TOP

Koolmonoxide
Koolmonoxide is een kleur-, geur- en smaakloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen als gas, hout, olie, benzine en koolwaterstoffen. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.
Oorzaken
Onvolledige verbranding is een gevolg van te weinig zuurstof. Dit is een van de redenen dat koolmonoxidevergiftiging vooral in de wintermaanden voorkomt. Doordat men er graag warmpjes bij wil zitten worden kieren en gaten op alle mogelijke manieren dichtgestopt. Dit, in combinatie met slecht werkende kachels en/of geisers, kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.
Gevaren
Het gevaar van koolmonoxide is dat het ongemerkt toeslaat. Doordat het niet waar te nemen is met de zintuigen werkt het als een sluipmoordenaar. Koolmonoxide wordt 250 maal sneller in het bloed opgenomen wordt dan zuurstof.
Als gevolg hiervan neemt het lichaam steeds minder zuurstof op. Bij extreme blootstelling raakt men bewusteloos en falen de hart- en longfunctie. In het ergste geval met hersenbeschadiging en/of overlijden als gevolg.
Symptomen
Vanwege de onopvallendheid van koolmonoxide is waakzaamheid geboden. De eerste symptomen van koolmonoxide zijn te vergelijken met griepverschijnselen; lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid.
Des te groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn wordt. Ook krijgt men last van verwarring, slaperigheid en een versnelde hartslag.
Herkennen
Koolmonoxide kunt u zien aankomen. Mogelijke indicaties hiervoor zijn:
De waakvlam van de geiser is oranje en hoger dan normaal. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw.
Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.
Voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen. Het jaarlijks laten controleren van een geiser is een goede preventieve maatregel. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Ook het periodiek controleren van schoorstenen verminderd de kans op koolmonoxide.

TOP

Kleine blusmiddelen
Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf blussen Met een geschikte brandblusser kunt u proberen de brand te bestrijden. Bedenk daarbij dat uw blusser alleen beginnende brandjes aankan. Blus alleen maar zolang u zeker weet dat u zonder gevaar de ruimt kan verlaten. Vergeet nooit: rook is giftig en het inademen van rook is daarom levensgevaarlijk!
Tuinslang
Een tuinslang kan goed dienst doen als klein blusmiddel. Ook zijn er voor woonhuizen speciale kleine slanghaspels verkrijgbaar die eenvoudig op de waterleiding aangesloten kunnen worden. Water is de meest doelmatige vloeistof voor vaste stoffen zoals hout, papier en textiel. Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of vet en branden waarbij elektriciteit is betrokken.
Blusdeken
Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar materiaal De handigste plek voor een blusdeken is de keuken. Aanbevolen formaat is 180 x 180 cm, in opbergkoker. De blusdeken is geschikt als blusmiddel voor o.a:
·         een in brand geraakt persoon;
·         vlam in de pan;
·         brand in een televisietoestel;
·         brand in een prullenbak;
·         kleine brandjes welke met een blusdeken af te dekken zijn.
Draagbare blustoestellen
Er zijn verschillende soorten draagbare blustoestellen te koop met variërende inhoud.
Soorten:                                                                       Geschikt voor:
waterblusser                                                                bijna alle branden
poederblusser                                                              alle woningbranden
kooldioxydeblusser                                                      electriciteitsbranden
schuimblusser                                                              alle woningbranden

Aankoopadviezen:

.         Een brandblusser moet voorzien zijn van het rijkstype keurmerk.
.         De keuze hangt af van de prijs en de omstandigheden in uw woning. 
.         Koop geen toestel met een inhoud van minder dan 2 kg. 
.         Om er zeker te zijn van een goede werking van uw blustoestel dient u het regelmatig te 
          laten controleren. Maak hierover afspraken met de leverancier.
.         Heeft u een brandblusser nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over welk type blusser u
          nodig hebt, laat u dan uitvoerig voorlichten bij een erkende leverancier van brandblusmiddelen.
.         De leveranciers van kleine brandblusmiddelen kunt u in de Gouden Gids vinden onder
          brandbeveiliging of via Internet (www.goudengids.nl).
Gebruik en onderhoud
·         Plaats de brandblusser zichtbaar en goed bereikbaar.
·         Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Herhaal dit regelmatig, zodat u weet hoe het apparaat
          bediend moet worden.
·         Bij een vloeistof moet u stootsgewijs blussen, om het wegblazen van de brandende vloeistof te
          voorkomen.
·         Laat de blusser direct na gebruik hervullen, ook al is het toestel niet helemaal leeg.
·         Informeer bij de leverancier van kleine blusmiddelen naar de mogelijkheid van blusinstructie.
TOP

Als de sirene gaat

De gemeente heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Iedere gemeente heeft daarvoor een plan klaarliggen. Zo'n plan voorziet in de inzet van onder meer de politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis ten tijde van een ramp. Daarnaast is het belangrijk dat u als burger weet wat u in het geval van een ramp moet doen.

Als de sirene gaat, gelden altijd drie basisregels:

  • Ga direct naar binnen;
  • Sluit deuren en ramen;
  • Zet radio (radio Noord-Holland) aan.

Sluit deuren en ramen

Als de sirene gaat is er sprake van alarm. Er is dan beslist meer aan de hand dan alleen een beetje stank of een prikkelende lucht. Als het gevaar een beperkt gebied bedreigt, kan het ook zijn dat u door een rondrijdende geluidswagen wordt gewaarschuwd.

Het proefalarm van de sirenes op de eerste maandag van de maand is weer in werking. Dit gebeurt om 12.00 uur. De keuze voor de maandelijkse test komt voort uit het feit dat mensen het geluid van de sirene niet meer herkenden.  

Ga direct naar binnen
Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk ergens naar binnen. Dat geldt voor iedereen. Dus ook als u op uw werk bent, of op school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven. Zij moeten niet van school worden gehaald. Op school wordt verteld wat er gedaan moet worden. Zit u in de auto, verlaat deze dan en ga zo snel mogelijk naar binnen.

Het advies "naar binnen" betekent: ga het dichtsbijzijnde gebouw binnen. Dus een bedrijf, een kantoor, een winkel of een huis. Als mensen bij u aankloppen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. U moet niet gaan bellen. Het telefoonsysteem kan dan overbelast raken. Dan is niemand meer bereikbaar en komt de hulpverlening ernstig in de problemen.

Sluit deuren en ramen
U moet deuren en ramen sluiten, omdat dat het veiligst is. Zeker als er sprake is van gifwolken, gassen en straling. U krijgt dan via de radio nadere instructies.

Zet de radio aan!
Informatie over rampen krijgt u via uw regionale radiozender radio Drenthe. De regionale radiozender (radio Drenthe) ontvangt u in uw provincie via het FM-kanaal of via de kabel. Zorg dat u altijd weet op welke frequentie of kabelkanaal u uw regionale zender kunt vinden.

TOP